Tipy na výlet

Hrad Kašperk

Kašperk je hrad v Šumavském podhůří poblíž města Kašperské Hory v okrese Klatovy. Nachází se zhruba 2,5 km severovýchodně od Kašperských Hor v katastru jejich místní části Žlíbek. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Od roku 1616 je hrad opuštěný a zchátralý a proto ho královská komora odprodala městu Kašperské Hory, v jehož majetku a správě hrad Kašperk zůstává dodnes.

Hrad Kašperk je přístupný několika způsoby. Autem lze dojet na parkoviště, které se nachází cca 1,5 km od hradu. Milovníci svěžího šumavského vzduchu a delších procházek si pak mohou vybrat některou ze značených turistických tras, které vedou přímo z Kašperských Hor na hrad. Tato varianta je ideální pro kratší odpolední výlet.

Čeňkova pila

Čeňkova pila byla vodní pila na řece Vydře, před jejím soutokem s Křemelnou.

Nacházela se na pravém břehu v nadmořské výšce 630m, v katastrálním území Svojše města Rejštejn. Byla postavena pražským obchodníkem se dřevem Čeňkem Bubeníčkem. Jedná se o pilu na vodní pohon, která zpracovávala šumavské dřevo z okolních lesů. Původně byla označována jako Bubeníčkova pila, až později se ujalo označení Čeňkova. V roce 1937 se zde začalo se stavbou nové vodní elektrárny Vydra, jež byla po dvou letech uvedena do provozu a dnes patří mezi naše nejvýznamnější technické památky. Čeňkova pila je od roku 1995 chráněna jako kulturní památka ČR.

 POVYDŘÍ

Výchozím bodem je parkoviště na Antýglu, odkud půjdete asi 150 m po silnici, kde sejdete na zpevněnou pískovou cestu a můžete si vychutnávat magický pohled na řeku Vydru. Zhruba po 4 km cestě dorazíte k Turnerově chatě, kde se můžete zastavit na malé občerstvení. Z Turnerovy chaty pokračuje stezka a po třech kilometrech končí na Čeňkově Pile.

CESTA PODÉL HAMERSKÉHO POTOKA

Startuje se na Antýglu, kde se vydáte po modré turistické značce. Celá trasa vede podél Hamerského potoka, lesní cestou mírně do kopce, nicméně není se čeho bát, po výtečném občerstvení na Horské Kvildě si zpáteční cestu příjemně užijete. Délka výletu cca 7 km.

VYCHÁZKA HORSKOU KVILDOU

Vyjdete od parkoviště u info centra cestou k sejpám a mostku přes Hamerský potok, mezi pastvinami pro skot a koně. Dojdete dolů až k potoku, přejdete přes Hamerský potok, kde vás čeká prudké stoupání. Kratší horská trasa má kolem 1,5 km.


 

Pobyt se zvýhodněným balíčkem si můžete přímo naklikat v online rezervačním systému